Υποβρύχιες Αντλίες

Αποστράγγισης

Υποβρύχια αντλία για άντληση ακαθάρτων υδάτων από φρεάτια – δεξαμενές.

1. Με φλοτεροδιακόπτη

2. Με ενσωματομένο φλοτέρ.

3. Κατασκευασμένες από TECHNOPOLYMER.

4. Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Scroll Up