Υποβρύχιες Αντλίες

Λυμάτων

Οι αντλίες λυμάτων έχουν ενσωματωμένο φλοτεροδιακόπτη και είναι
κατασκευασμένες από προπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα με χυτοσίδηρο ή εξολοκλήρου
ανοξείδωτο χάλυβα.

Ανάλογα με τη πτερωτή τους οι αντλίες διακρίνονται σε:

    • τύπου VORTEX
    • τύπου GRINDER (σύστημα άλεσης)
Scroll Up