Πιεστικά Συγκροτήματα

Μονά ή Δίδυμα Πιεστικά για Επαγγελματική Χρήση

Κατασκευάζονται πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση με μία ή δύο αντλίες που λειτουργούν εναλλάξ. Περιλαμβάνουν πιεζοαντιστάτη, μανόμετρο, στήλη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής καθώς και ηλεκτρικό πίνακα.

– Οριζόντιες ή κατακόρυφες αντλίες.
– Βάση δράσης
– Συλλέκτες εισαγωγής και εξαγωγής.
– Βάνες στην είσοδο και στην έξοδο των αντλιών.
– Βαλβίδες αντεπιστροφής στην έξοδο κάθε αντλίας.
– Ηλεκτρικός πίνακας με ή χωρίς inverter.
– Αυτοματισμοί ελέγχου πίεσης.

MODEL 1 MODEL 3 HP KW FLOW RATE(L/MIN) H (MT)
U3[…]-200/9 U3[…]-200/9T 2 1.5 10 ÷ 80 99.9 ÷ 38.6
U3[…]-250/10 U3[…]-250/10T 2.5 1.8 10 ÷ 80 111 ÷ 42.9
U3[…]-280/11 U3[…]-280/11T 2.8 2.1 10 ÷ 80 122.1 ÷ 47.1
U3[…]-300/12 U3[…]-300/12T 3 2.2 10 ÷ 80 133.2 ÷ 51.4
U5[…]-120/4 U5[…]-120/4T 1.2 0.9 30 ÷ 140 42.2 ÷ 10.4
U5[…]-150/5 U5[…]-150/5T 1.5 1.1 30 ÷ 140 53.4 ÷ 14
U5[…]-180/6 U5[…]-180/6T 1.8 1.3 30 ÷ 140 64.4 ÷ 18.1
U5[…]-200/7 U5[…]-200/7T 2 1.5 30 ÷ 140 75.5 ÷ 21
Scroll Up