ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ

Πιεστικά Συγκροτήματα

Οικιακής χρήσης 

Αύξηση της πίεσης στο σπίτι και τον κήπο. Αυτόματης λειτουργίας με τη χρήση πιεστικού δοχείου, πιεζοστάτη και μανόμετρου, ή με ηλεκτρονικό διακόπτη αυτόματης ρύθμισης.

Μονά ή δίδυμα πιεστικά 

Για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση με μία ή δύο αντλίες που λειτουργούν εναλλάξ. Περιλαμβάνουν πιεζοστάτη, μανόμετρο, στήλη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής καθώς και ηλεκτρικό πίνακα ή inverter.

Scroll Up