ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ

Προϊόντα

Πιεστικά Συγκροτήματα

Πιεστικά συγκροτήματα οικιακής χρήσης για αύξηση της πίεσης και μονά ή δίδυμα πιεστικά για επαγγελματική χρήση.

Ηλεκτροαντλίες
 

Κατάλληλες για αύξηση πίεσης ή μεταφορά νερού σε υδρευτικές και μικρές αδρευτικές εφαρμογές
 
 

Υποβρύχιες Αντλίες
 

Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης, αντλίες πηγαδιών, λυμάτων, γεωτρήσεων και ακαθάρτων υδάτων. Κατάλληλες για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Εξαρτήματα
Αντλιών
 

Μανόμετρα, Ορειχάλκινα 5οδα,3οδα, Εύκαμπτοι σύνδεσμοι, Φλοτεροδιακόπτες, Ηλεκτρικοί πίνακες προστασίας κ.α.

Πυροσβεστικά
Συγκροτήματα
 

Κατασκευάζουμε άμεσα με τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με πιστοποίηση ISO.

Πυροσβεστικά
Είδη
 

Πλήρης κάλυψη πυροσβεστικών ειδών. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Scroll Up