ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ

Πυροσβεστήρες

Οροφής

Πυροσβεστήρας Οροφής 6kg – 12Kg Ξηράς Σκόνης BC ελληνικής κατασκευής

Φορητοί

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 1kg – 12kg

Τροχήλατοι - Εφαρμογής

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 50Kg και 25Kg

Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρας 12Kg και 6Kg

Διακόπτης ροής πυρόσβεσης

Διακόπτες ροής πυρόσβεσης

Scroll Up