Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Συμβατικά

Αυτόματα πυροσβεστικά συμβατικά συγκροτήματα κατάλληλα για μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με πυροσβεστικούς κρουνούς και “sprinkler” κατάσβεσης, που εγκαθίστανται σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους. 

Scroll Up