ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ

Υποβρύχιες Αντλίες

Αποστράγγισης

Υποβρύχια αντλία για άντληση ακαθάρτων υδάτων. 

Λυμάτων

Υποβρύχια αντλία για άντληση λυμάτων σε οικιακές και επαγγελματικές
εφαρμογές.

Σύστημα ανύψωσης λυμάτων

Αυτόματο σύστημα ανύψωσης λυμάτων και νερών. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η αποβολή με τη βαρύτητα.

Πηγαδιών

Υποβρύχιες αντλίες για πηγάδια 5″ με σώμα, πτερωτή και άξονα ανοξείδωτα. Καλώδιο 15 μέτρα και φλοτεροδιακόπτη. Κατάλληλες για άντληση καθαρού νερού σε: 
– Οικιακή παροχή νερού
– Πιεστικά συστήματα
– Ύδρευση
– Άρδευση 

Γεωτρήσεων

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων για ύδρευση και άρδευση σε οικιακές, επαγγελματικές και αγροτικές εφαρμογές, διατομής 3″ – 4″ – 6″ με υλικά κατασκευής από technopolymer ή ανοξείδωτο χάλυβα ή cast iron ανάλογα τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε εφαρμογής.

Scroll Up