Ηλεκτροαντλίες

Ανλία μεταγγίσεων ειδικών υγρών

Ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες ηλεκτροαντλίες για μετάγγιση λαδιού, κρασιού, πετρελαίου, αλμυρού και υφάλμυρου νερού.

MODEL 1 L/h mm HP W Hmax/m r.p.m
BE-M20 1700 20 0.5 340 25 2850
BE-M25 2400 25 0.6 420 12 1450
BE-M30 25000 30 1 650 15 1450
BE-M40 6500 40 1.2 800 15 1450
20-by pass 800 – 1700 20 0.5 340 12 – 24 2850
20-by pass 1200 – 2400 25 0.8 550 12 – 24 2850
Scroll Up